evo视讯

产品中心

evo视讯自主研爆发产的系列化半导体泵浦被动调Q亚纳秒激光器、基于MC系列亚纳秒微片激光器以及半导体或闪光灯泵浦放大器制造的固体激光器,具有窄脉宽、岑岭值功率、高单脉冲能量、高重频以及多波长等特点。产品应用领域富厚,包括人眼宁静测距、大气监测、水下成像、光学计量、质料剖析、生物医学、微加工、种子源等领域。

波长(nm) 1535
单脉冲能量?(μJ) 100 200 300
脉冲宽度?(ns) ≤5
重复频率?(Hz) 10
事情电流(A) 8 10 12
激光参数
波长?(nm) 1064
重复频率?(Hz) 10
单脉冲能量?(mJ) >10
脉冲宽度?(ns) <10
功率稳定性?(RMS) <1.5%
MCA系列 1.5ns微片激光器
MCA系列 1.5ns微片激光器
266nm,355nm,532nm,1064nm
光学参数
波长?(nm) 1064 532 355 266
重复频率?(kHz) 1 5 10 20 1 5 10 20 1* 5* 10* 20* 1* 5* 10* 20*
平均功率?(mW) 120 300 400 400 60 150 150 200 30 50 50 60 15 40 30 40
输出能量?(μJ) 120 60 40 20 60 30 15 10 30 10 5 3 15 8 3 2
脉冲宽度?(ps) 2000 1500 1500 1200 1500 1200 1500 1200
光学参数
波长?(nm) 1064 532
重复频率?(kHz) 1* 2.5 2.5* 1* 2.5 2.5*
平均功率?(mW) 200 300 500 100 150 250
输出能量?(μJ) 200 120 200 100 60 100
脉冲宽度?(ps) 2000 1500
型号 HQE-1064-30-2-2-QCW-F600 HQE-1064-30-2-5-QCW- F600
波长(nm) 1064 1064
重复频率 (Hz) 1~30 1~30
输出能量 (J)??????????????? 2@2ms 5@2ms
脉冲宽度(ms) 0.2~2 0.2~2
波长(nm) 1535
单脉冲能量?(μJ) 800 1000
脉冲宽度?(ns) ≤7 ≤8
重复频率?(Hz) 10 5
事情电流?(A) 30
波长(nm) 1535
单脉冲能量?(μJ) 500
脉冲宽度?(ns) ≤6
重复频率?(Hz) 10
事情电流(A) 20
波长(nm) 1535
单脉冲能量?(μJ) 40 20 10 5
脉冲宽度?(ns) ≤5 ≤6 ≤8 ≤10
重复频率?(kHz) 1 2.5 5 10
事情电流?(A) 5
波长(nm) 1535
单脉冲能量?(μJ) 40 20 10 5
重复频率?(kHz) 1 2.5 5 10
脉冲宽度?(ns) ≤5 ≤6 ≤8 ≤10
事情电流(A) 5
波长(nm) 1535
单脉冲能量?(μJ) 100 200 300
脉冲宽度?(ns) ≤5
重复频率?(Hz) 10
事情电流(A) 7 10 12
MCC系列750ps微片激光器
MCC系列750ps微片激光器
213nm,266nm,355nm,532nm,1064nm
波长?(nm) 1064 532 355 266 213
重复频率?(kHz) 1 5 10 1 5 10 1* 5* 10* 1* 5* 10* 1*
平均功率?(mW) 100 300 300 50 150 150 20 50 50 10 40 40 4
输出能量?(μJ) 100 60 30 50 30 15 20 10 5 10 8 4 4
脉冲宽度?(ps) 750 700 650 650 650
MCD系列350ps微片激光器
MCD系列350ps微片激光器
266nm,355nm,532nm,1064nm
光学参数
波长?(nm) 1064 532 355 266
重复频率?(kHz) 1 1 1* 1*
平均功率?(mW) 50 20 10 5
输出能量?(μJ) 50 20 10 5
脉冲宽度?(ps) 350 300 300 300
波长?(nm) 1064
重复频率?(kHz) 0.01
平均功率?(mW) 6 5 5/5
输出能量?(μJ) 600 500 500/500
脉冲宽度?(ps) 500 300 300/2000
功率稳定性?(8h) ±3%
光学参数
波长?(nm) 1064
重复频率?(kHz) 10 20 10 20
平均功率?(mW) 300 400 800 1000
输出能量?(μJ) 30 20 80 50
脉冲宽度?(ns) 0.9 1.2 2 3.5
光学参数
波长?(nm) 1064 532
重复频率?(kHz) 20 50 100 20 50
平均功率?(mW) 60 100 100 30 50
输出能量?(μJ) 3 2 1 1.5 1
脉冲宽度?(ps) 350 500 300
光学参数
波长?(nm) 946 473 237
重复频率?(kHz) 1? 1? 1*
平均功率?(mW) 20 5 1*
输出能量?(μJ) 20 5 2
脉冲宽度?(ps) 2500 2000 1500
MCJ系列1ns 微片激光器
MCJ系列1ns 微片激光器
257nm,343nm,515nm,1030nm
光学参数
波长?(nm) 1030 515 343 257
重复频率?(kHz) 1 1 1* 1*
平均功率?(mW) 100 40 20 8
输出能量?(μJ) 100 40 20 8
脉冲宽度?(ps) 1000 900 800 800
光学参数
波长?(nm) 1319 660
重复频率?(kHz) 1* 1*
平均功率?(mW) 50 10
输出能量?(μJ) 50 10
脉冲宽度?(ps) 2500 2000
光学参数
波长?(nm) 1064 532 1064 532
重复频率?(kHz) 2 5 2 5 2 5 2 5
平均功率?(W) 1 1.8 0.6 1 1 1.5 0.5 0.9
输出能量?(μJ) 500 360 300 200 500 300 250 180
脉冲宽度?(ps) 1500 1500 750 750
型号 HQF-1064/532-10-500-500/300-P HQF-1064/532-10-350-500/300-P HQF-1064/532-5-400-400/200-P
重频(Hz 1~10 1~10 1~5
能量(mJ
1064nm 500 500 400
532nm 300 300 200
能量稳定性RMS
1064nm <2%
532nm <3%
功率漂移1
1064nm <2%
532nm <3%
波长?(nm) 1064 532 355 266
重复频率?(Hz) 1-200
光纤耦合最大输出能量?(μJ) 50 25 25 10
脉冲宽度?(ns) ≤1
波长?(nm) 1064 532 355 266
重复频率?(Hz) 1-200
空间光束最大输出能量?(μJ) 60 30 25 15
脉冲宽度?(ns) ≤1
型号 HQF-1064/532-10-6-600/300-N HQF-1064/532-10-6-800/400-N HQF-1064/532-10-6-1200/600-N
重频(Hz 1~10
能量(mJ
1064nm 600 800 1200
532nm 300 400 600
能量稳定性RMS
1064nm <2%
532nm <3%
型号 HQF-1064/532-5-400-400/200-P
重频(Hz 1~5
能量(mJ
1064nm 400
532nm 200
能量稳定性RMS
1064nm <2%
532nm <3%
光学参数
波长?(nm) 1535
重复频率?(kHz) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.005 0.005 1 2.5 5 10
输出能量?(μJ) 100 200 300 500 700 1000 40 20 10 5
脉冲宽度?(ns) ≤5 ≤5 ≤5 ≤6 ≤7 ≤7 ≤5 ≤6 ≤8 ≤10
联系evo视讯

evo视讯--手机版app官网
evo视讯--手机版app官网
010-59089507
evo视讯--手机版app官网 evo视讯--手机版app官网
sitemap网站地图
友情链接:凯发k8娱乐官网  凯发k8娱乐官网  凯发k8娱乐官网